ویژگیهای نرم افزار سپیدز

کد گذاری:
امکان تعریف نا محدود:
مشترکین / کارکنان / انواع کالای خام / نحوه آشنایی / منوی غذایی / کالای خام / پیک موتوری/ نوع پرداخت / کالای مصرفی واسط / هزینه ها/توضیحات و.....

حسابداری:
 - امکان نگهداری حساب فروشندگان و بنکداران
 - امکان نگهداری حساب کارکنان
 - امکان تعریف کارت های فروش واهدایی
 - امکان ثبت اسناد پرداختنی و دریافتنی
 - امکان نگهداری فاکتور های حذف شده و ویرایش شده با جزییات کامل وقابلیت پرینت آنها

گزارشات حسابداری:
 - گزارش هزینه های روزانه گزارش کارت های رایگان واهدایی
 - گزارش کارت های استفاده شده ونشده روزانه وکلی
 - گزارش خرید از فروشندگان
 - گزارش حساب فروشندگان
 - گزارش حساب کارکنان
 - گزارش حساب وعملکرد گارسون ها
 - گزارش جمع حساب فروشندگان به صورت کلی
 - گزارش چک های پرداختی
 - گزارش موجودی بانک/اسناد پرداختی ودر یافتی

گزارشات انبار وخرید:
 - گزارش نقطه سفارش کالا
 - گزارش حواله خروج از انبار
 - گزارش حواله خروج از انبار کلی
 - گزارش کاردکس کالا
 - گزارش انبار گردانی کلی
 - گزارش مصرف روزانه پرسنل
 - گزارش مغایرت انبار
 - گزارش خرید یک کالای خاص

فروش:
 - امکان سفارش گیری در چهار حالت:
 - مشترکین/سالن/کافی شاپ/حضوری((Take Away
 - قابلیت نصب دستگاه Caller ID به برنامه و امکان جستجوی سریع مشخصات مشترکین به محض تماس تلفنی در فروش مشترکین.
 - امکان اختصاص فاکتور به پیک های موتوریبه صورت دستی و توسط دستگاه بار کد خوان Barcode Readerدر قسمت فروش مشترکین.
 - امکان سفارش گیری در فروش مشترکین در 4 حالت فاکتور ارسال شده /فاکتور ارسال نشده/موقت و رزرو شده.
 - امکان تعریف مشترکین در قالب موسسات دولتی وشرکت های خصوصی.
 - امکان سفارش گیری بسیار آسان به دو طریقKey board/Mouse
 - امکان تعریف میز/تخت/آلاچیق و اختصاص آن به مشتری در فروش سالن

گزارشات فروش:
 - گزارش صندوق
 - گزارش صندوقدار
 - گزارش روش به تفکیک ایام هفته
 - گزارش صندوق بر حسب شیفت
 - گزارش صندوق بر حسب ساعت
 - گزارش موجودی هر صندوق
 - گزارش فروش یک کالای خاص کلی و روزانه
 - گزارش فروش از یک محله
 - گزارش به تفکیک تاریخ
 - گزارش لیست فروش سالن کلی و روزانه
 - گزارش فروش یک غذا به تفکیک تاریخ
 - گزارش فروش منوی غذایی به تفکیک روز
 - گزارش فروش به تفکیک غذا
 - گزارش محاسبه سود وزیان
 - گزارش فروش به تفکیک ماه
 - گزارش فروش یک غذای خاص در فاکتورها
 - گزارش فروش یک غذا بر حسب ساعت
 - گزارش فروش یک غذا به تفکیک روزهای یک ماه بر حسب ساعات
- گزارش نظر خواهی مشترکین
 - گزارش مشترکین بر حسب محله
 - گزارش نحوه آشنایی
 - گزارش خرید مشترکین بین دو تاریخ
 - گزارش ریز خرید مشترکین بر حسب تعداد وقیمت
 - گزارش مشترکین غیر فعال
 - گزارش بدهکاری بستانکاری مشترکین
 - گزارش کالایی مشترکین
 - گزارش لیست تماس های مشترکین
 - گزارش کارکرد پیک
 - گزارش جمع کارکرد پیک ها
 - گزارش کارکرد پیک ها به تفکیک تاریخ

امنیت:
 - امکان تعریف کاربر جدید در سه حالت دسترسی/مدیر کل/مدیر میانی/کاربر عادی
 - محدود بودن کاربر عادی ومدیر میانی در برابر تغییرات /حذف وپرینت مجدد
 - امکان تغییر دسترسی هر کاربر در دستیابی به قسمت های مختلف برنامه وتنظیم قابلیت هایی نظیر ویرایش/حذف ایجاد وپرینت برای هر کاربر.
 - امکان نگهداری و نمایش فاکتور های حذف شده/ویرایش شده/تخفیف داده شده با جزییات کامل آن و قابلیت پرینت آنها در گزارش صندوق هر روز.
 - امکان صفر کردن صندوق در جهت بالا بردن امنیت وسرعت در پردازش داده ها
 - امکان نمایش فاکتور های پرینت مجدد گرفته شده در گزارش صندوق ولیست فاکتور ها.

برگشت به صفحه خرید نرم افزار سپیدز